Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2020, 26762VerordeningenWijzigen van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2020 en daarmee het wijzigen van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 (1e wijziging)

De raad van de gemeente Best;

 

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders;

besluit

 

Vast te stellen de wijziging van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2020 en daarmee de wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 (1e wijziging).

Artikel 1

Artikel 5 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  a.

  de gebruikersbelasting

  0,1543%;

  b.

  de eigenarenbelasting

   

   

  1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

  0,0906%;

   

  2.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot niet-woning dienen

  0,1922%.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordeningen worden aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelasting 2020” (1e wijziging).

   

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 27-01-2020

Maaike Mesdag-Blom

griffier

Hans Ubachs

voorzitter