Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 267607Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het plaatsen van gevelreclame, Akerstraat 23 te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

Dossiernummer : 13873

Adres : Akerstraat 23, 6411 GW te Heerlen

Activiteit : het plaatsen van gevelreclame

Datum besluit : 9 oktober 2020

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.