Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 267230Overige besluiten van algemene strekkingConcept Wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 12 november 2020 het concept wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 ter inzage ligt. De huidige verordening is door het college geëvalueerd, dat heeft geleidt tot dit wijzigingsbesluit. De verbodsbepaling in de huidige verordening voor het gebruik van een tweede woning, blijft in de nieuwe verordening gehandhaafd.

Wat verandert er?

De centrumgebieden van alle kernen in de gemeente Veere komen in het werkingsgebied van de Huisvestingsverordening tweede woningen te vallen. Dat betekent dat het voor panden met de bestemming wonen of gemengd niet meer toegestaan is om het pand te gebruiken als tweede woning. Op de kaartjes van de kernen die als bijlage bij het wijzigingsbesluit en de verordening zitten kunt u precies zien voor welk gebied de verordening geldt. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2021. Er is overgangsrecht opgesteld, dat kunt u vinden in artikel 8, lid 2.

Ter inzage

De concept Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019 kunt u inzien via www.veere.nl of op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. In verband met de Coronamaatregelen is het noodzakelijk om een afspraak te maken voordat u het wijzigingsbesluit in komt zien in het gemeentehuis. U kunt die afspraak maken via www.veere.nl/afspraak of telefonisch via (0118) 555 444. Houdt u er rekening mee dat u als u in het gemeentehuis komt eerst een vragenlijst moet invullen en neemt u bij uw afspraak alstublieft een mondkapje mee. Het dragen van een mondkapje is namelijk verplicht in het gemeentehuis.

 

Zienswijze indienen?

Tijdens de periode dat het concept wijzigingsbesluit ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak om een mondelinge zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met de Centrale Publieksbalie 0118-555444