Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 266575Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Wijststraat 7, 5384 RA te Heesch

Datum ontvangst: 12-10-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv gebruik ruimte als werkplek

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze