Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266483Plannen | overigVerklaring van geen bedenkingen Waterfront fase 3

 

De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2020 besloten om deelgebied 1 van Waterfront fase 3 aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht niet is vereist. Dit besluit treedt in werking daags na publicatie op de gemeentepagina in de Harderwijker Courant. Meer informatie over dit besluit: Domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 0341 411911.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.