Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266400Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Langekamp 7 (afdak)

Op 1 oktober 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een afdak op het perceel Langekamp 7.

 

Indien u deze aanvraag wilt inzien, dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.