Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266385Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning van rechtswege Knardijk West (aanleggen uitrit)

Op 8 oktober 2020 is van rechtswege een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Knardijk West.

 

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. De bezwaartermijn vangt aan de dag na die waarop wij de van rechtswege verleende omgevingsvergunning aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina van 14 oktober 2020 in de Harderwijker Courant.