Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266378Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning kunstobjecten binnenstad

Op 8 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van kunstobjecten in de binnenstad. Het is een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan de dag na die waarop wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina van de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.