Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266367Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning Chopindreef 83 (dakkapel achterzijde)

Op 5 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel aan de achterzijde, op het perceel Chopindreef 83.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.