Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266360Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning Krommekamp 59 (overkapping)

Op 5 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een overkapping op het perceel Krommekamp 59.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a

Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiele publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.