Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266350Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning Grote Oosterwijck 3 (vervangen twee kozijnen)

Op 5 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van twee kozijnen op het adres Grote Oosterwijck 3.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a

Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina van 14 oktober 2020 in de Harderwijker Courant.