Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266337Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning De Wellen (aanleggen steiger)

Op 5 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een steiger aan De Wellen.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a

Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie wordt verwezen naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 14 oktober 2020.