Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2020, 266272Overige overheidsinformatieSubsidieregisters 2018 - 2020

De gemeente Harderwijk publiceert jaarlijks een subsidieregister. Het register bevat een overzicht van toegekende en vastgestelde subsidies over het afgelopen jaar.

 

Als bijlage bij deze publicatie zijn opgenomen de subsidieregisters over de jaren 2018, 2019 en 2020.