Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 265894Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 29 oktober 2020

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2020 om 15.00 uur.

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

Bespreekpunten:

3. Tweede Bestuursrapportage 2020

4. Programmabegroting 2021-2024

5. Sluiting