Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 265844Beschikkingen | aanvraagTer inzage voorontwerpbestemmingsplan Zandwerven 9

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan Zandwerven 9 ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft Zandwerven 9 in Spanbroek.

Ter inzage legging

Het schriftelijke voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 16 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op de website van de gemeente Opmeer.

Inspraakreactie

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een inspraakreactie naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het College van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u contact op te nemen met de heer M. Hoenderdaal, mhoenderdaal@opmeer.nl of(0226-363333). Omdat het gemeentehuis vanwege het coronavirus beperkt toegankelijk is, kan het bestemmingsplan ook digitaal worden toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de heer M. Hoenderdaal.