Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 265748Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2 eiken en een schietwilg, Engelenburgerlaan 18F in Brummen

Binnengekomen aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Omschrijving:

Datum ontvangst:

Dossiernummer:

 

 

Engelenburgerlaan

18F

6971 BW

het kappen van 2 eiken en een schietwilg

12 oktober 2020

2020-0412

 

 

 

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen