Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 265592Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Nijkerkerweg 161 Barneveld, bouwen werkplaats/palletloodsen en plaatsen hekwerken

 

Zaaknummer 2020W2439

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.