Verleende vergunningen

De heer C. Leurdijk verlenging standplaatsvergunning 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor standplaatslocatie Zuidplas en Groensvoorde.

Zeevishandel Robert Beukers verlenging standplaatsvergunning 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor standplaatslocatie Groensvoorde.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaar indient;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN.

Waddinxveen, 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven