Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 265049Beschikkingen | afhandelingGemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5479167 - Schoonenburgseweg 28 te Overasselt

 

Burgemeester en wethouders van Heumen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : veranderen van een uitrit

 

Locatie : Schoonenburgseweg 28 te Overasselt

 

Datum besluit : 12 oktober 2020

 

Zaaknummer ODRN: W.Z20.106233.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.