Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 263212Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit ‘Ede, Windmolen Plantion’

Zaaknummer 166789

Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Ede in een voorbereidingsbesluit verklaard dat het bestemmingsplan ‘Ede, Windmolen Plantion’ in Ede wordt voorbereid.

Inzage

U kunt het besluit, met nummer NL.IMRO.0228.VB2020EDEW0001-0301, en de daarbij behorende stukken van donderdag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 25 november 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt ter plaatse van de Wellensiekstraat 4 te Ede en omgeving. Het voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan in de periode dat het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het is op basis van het voorbereidingsbesluit niet toegestaan om kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten te realiseren binnen de aangegeven veiligheidscontouren van de voorziene windmolen.

Geen beroep

Dit besluit treedt op 15 oktober 2020 in werking. Tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.