Voorbereidingsbesluit kamerverhuur en logies voor arbeidsmigranten in woningen en recreatieverblijven in het buitengebied, gemeente Oisterwijk

Het college van Oisterwijk maakt bekend dat de raad in de vergadering van 5 oktober 2020 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangewezen op de verbeelding met IMRO code NL.IMRO.0824.VBBuitengebied2020-ON01 .

 

Het voorbereidingsbesluit heeft uitsluitend betrekking op woningen, bedrijfs- of dienstwoningen en verblijfsrecreatie(ve) eenheden en recreatiewoningen die in het aangewezen gebied zijn gelegen.

 

Het voorbereidingsbesluit verbiedt om, in afwachting van een bestemmingsplan, de gronden en de daarop aanwezige bebouwing te gebruiken voor kamerverhuur en logies voor arbeidsmigranten. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. Het besluit geldt voor 1 jaar.

 

Het besluit treedt in werking op 14 oktober 2020. Tegen het voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

 

Het besluit met de bijbehorende verbeelding kunt u vanaf 14 oktober 2020 inzien:

Naar boven