Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 262646Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 6 oktober 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 6 oktober 2020 de volgende besluiten genomen:

Compensatieregeling huur sportverenigingen (TVS)

Het college heeft besloten om een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19” (TVS) in te dienen voor 15 oktober 2020. De huur van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt voor de periode van 1 maart tot 1 juni kwijtgescholden. De verenigingen worden hierover geïnformeerd. Optisport dient zelf voor de gebruikers van Den Donk een aanvraag in en compenseert de huur naar rato voor het aandeel dat Optisport terugkrijgt vanuit de regeling

 

RIB Plan van aanpak milieustraten

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de toekomst van de milieustraten in Oisterwijk via een raadsinformatiebrief.

 

Woningsplitsing Stokske 7, Moergestel

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een wijzigingsplan om het pand gelegen op het perceel Stokske 7 in Moergestel te splitsen ten behoeve van één extra woning

 

Aanwijzing secretaris

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van een ambtenaar als secretaris van de bezwaarschriftencommissie en de onafhankelijk adviseur van de gemeente Oisterwijk.

 

Huisvesting Scouting Oisterwijk

Het college heeft besloten om het voormalige clubgebouw van RKSV Oisterwijk gelegen aan de Sportlaan 24 te verkopen ten behoeve van de huisvesting van Scouting Oisterwijk. Onder voorbehoud dat de gemeenteraad op 29 oktober 2020 positief besluit over de ophoging van het huidige investeringsbudget voor huisvesting van de scouting in de begroting van 2021.

 

Terrassen en overkappingen tijdens Corona

Het college heeft besloten dat terrassen, direct grenzend aan de horecavoorziening, mogen worden voorzien van een tent. Voor terraseilanden geldt dat deze mogen worden voorzien van een overkapping. Dit mag in elk geval tot 1 februari 2021. Aan een aanvraag voor de bijbehorende omgevingsvergunning zijn geen kosten verbonden en deze wordt binnen 14 dagen voorzien van een besluit.