Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 5a te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Bleekerweg 5a te Heusden

het huisvesten van arbeidsmigranten 12-10-2020

 

Naar boven