Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 262248Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning optocht Sint en Pieten

Naam evenement: Optocht Sint en Pieten

Naam organisator: Stichting Activeiten Zeewolde

Datum: 21 november 2020

Locatie: route centrum Zeewolde

Zaaknummer: 38284

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 13 oktober 2020 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: