Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 261953Beschikkingen | aanvraagGemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5287277 - Lagenhof te Overasselt

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Locatie : Lagenhof te Overasselt

 

Omschrijving : bouwen 12 woningen - plan Premodu

 

Datum ontvangst : 7 oktober 2020

 

Zaaknummer ODRN : W.Z20.105512.02

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.