Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 261728Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Productieweg 5, het plaatsen van een erfafscheiding

Wij hebben voor de op 31 juli 2020 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding op locatie Productieweg 5 de beslistermijn verlengd tot 23 november 2020. De aanvraag heeft dossiernummer: 20z0002217.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 14 oktober 2020 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.