Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2020, 261661Overige besluiten van algemene strekkingOPENBARE BEKENDMAKING

 

Definitief referendumverzoek over het voorgenomen raadsbesluit om te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad heeft besloten dat een definitief verzoek kan worden ingediend tot het houden van een referendum over het genoemde voorgenomen raadsbesluit. Het definitieve verzoek dient te worden ondersteund door ten minste 3.000 ondersteuningsverklaringen.

 

Een ondersteuningsverklaring voor dit definitieve referendumverzoek kan iedere kiesgerechtigde inwoner van Arnhem indienen gedurende zes weken, vanaf zondag 11 oktober tot en met maandag 23 november 2020.

 

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan digitaal, na inlog met uw persoonlijke DigiD, op www.arnhem.nl. Daarnaast is het mogelijk om een ondersteuningsverklaring af te leggen op het stadhuis (Koningstraat 38 in Arnhem). Het stadhuis is geopend op maandag van 9.00 - 20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U dient wel een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Denk bij uw komst naar het stadhuis aan de geldende coronamaatregelen.

 

Voor meer informatie, zie www.arnhem.nl/referendum. U kunt ook bellen met het Bureau Verkiezingen (0800-1809).

 

Arnhem, 10 oktober 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders,

A. Marcouch

burgemeester