Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261497Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Lankerenseweg 10 Voorthuizen, kappen twee berkenbomen

 

Zaaknummer 2020W2401

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.