Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261489Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Goorderweg 7 Voorthuizen, bouwen carport

 

Zaaknummer 2020W2403

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.