Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261481Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Fluitekruid kavel 2 Voorthuizen, bouwen woning

 

Zaaknummer 2020W2397

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.