Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261462Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Putterweg 1 Garderen, bouwen appartementgebouw en 6 LLB woningen

 

Zaaknummer 2020W2417

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.