Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 261444Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Churchillstraat 69 Barneveld, splitsen appartement

 

Zaaknummer 2020W2415

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.