Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 261389Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv) Verleende standplaatsvergunning, C. Boon, 5388 GM Nistelrode.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2020 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan C. Boon, Frisselsteinstraat 15, 5461 AD Veghel, voor het verkopen van Viswaren op de donderdagen van 09.00 tot 18.00 uur op het Raadhuisplein in Nistelrode.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.