Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 261206Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 15 oktober 2020

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 15 oktober 2020, 20.00 uur.

Plaats: MS TEAMS. Live te volgen via www.brummen.raadsinformatie.nl en via RTV Veluwezoom.

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Lijst ingekomen stukken

Hamerstukken:

4. Vaststelling bestemmingsplan Pongeweg 4 en 6 in Hall

5. Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020

Bespreekpunten:

6. (Paraplu)bestemmingsplan Archeologie

7. Vaststelling bestemmingsplan woningbouwontwikkeling Hall

8. Sluiting