Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 260302Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Putweg 45A Klimmen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Putweg 45A te Klimmen, voor het intern verbouwen van een garage, zaaknummer 119839

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.