Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 259582Beschikkingen | aanvraagTer inzage ontwerpbestemmingsplan Westfriesedijk 3a te Aartswoud

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wro het ontwerpbestemmingsplan Westfriesedijk 3a te Aartswoud ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Westfriesedijk 3a te Aartswoud.

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPWestfriesedijk3a-0201.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (0226-363333).