Vervanging en plaatsing schuur met overkapping Verdilaan 41

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor de vervanging van een schuurtje door nieuw schuurtje met overkapping op het adres Verdilaan 41 in Vlissingen 02-10-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven