Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 259006Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoge Broekstraat 11, 5473 XM te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 05-10-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv tijdelijke vergunning voor gebruik van loods voor niet-agrarische nevenactiviteiten

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze