Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 258979Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Spakenburger Vishandel Koelewijn – Standplaats Lunette te Grave

 

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Grave een standplaatsvergunning is verleend.

 

Voor: De verkoop van vis en aanverwanten producten

Locatie: Standplaats Lunette te Grave

Datum: Woensdagen van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tussen 9:30 uur tot 13:00 uur

Datum verzending: 2 oktober 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.