Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 258631Beschikkingen | aanvraagGemeente Gulpen-Wittem - beleidsregel die nadere uitwerking en verdieping geeft aan de door de gemeenteraad vastgestelde versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg inclusief de actualisatie van de beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven

OMGEVINGSVERGUNNING

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst/

datum bekendmaking

Rechtsmiddel

en termijn

Actualisatie beleidsregel Structuurvisie wonen Zuid-Limburg i.v.m. tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek

 

 

 

Gemeente Gulpen-Wittem

Beleidsregel die nadere uitwerking en verdieping geeft aan de door de gemeenteraad vastgestelde versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg inclusief de actualisatie van de beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven.

9 oktober

Inzien (geen bezwaar/beroep mogelijk)

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nlen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.