Definitief besluit omgevingsvergunning: Hoendiepskade 11, 9718 BE Groningen legaliseren veranderingen en wijzigingen woning (rijksmonument) (verzenddatum 01-10-2020, dossiernummer 201870470)

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het ontwerpbesluit

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via 14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen.

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp).

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning kunt u daartegen beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat moet dan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. Beroep instellen kan bij de rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Een beroepschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Groningen, 7 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders

Naar boven