Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 256334Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van bestaande oprit op het perceel Oosteinde 29 te Berkhout

Op 2 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbreden van bestaande oprit op het perceel Oosteinde 29 te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0497. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.