Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 256095Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Krachtenveld 6 en 8, het omzetten van bedrijfsfunctie naar woonfunctie

Wij hebben op 1 oktober 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het omzetten van bedrijfsfunctie naar woonfunctie, activiteit 1* op de locatie Krachtenveld 6 en 8. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0002526.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 14 oktober 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken