Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 255906Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Ruitersweg-west 4, 5384 VA te Heesch.

Het kappen van 1 eik door werkzaamheden aan kabels in de grond.

datum ontvangst: 30 september 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze