Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 255381Beschikkingen | afhandelingGemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5372629 - Broekstraat 3 te Nederasselt

 

Burgemeester en wethouders van Heumen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : realiseren van 2 bijbehorende bouwwerken na de sloop van de bestaande bouwwerken.

Locatie : Broekstraat 3 te Nederasselt

Datum besluit : 1 oktober 2020

Zaaknummer ODRN: W.Z20.106533.01

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.