Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realisereen van een generatie woning op het perceel Walingsdijk 15 te Ursem

De gemeente heeft op 22 september 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0398 voor een omgevingsvergunning voor het realisereen van een generatie woning op locatie Walingsdijk 15 te Ursem te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven