Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 254800Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laar 29c t/m 29n, 5388 HB te Nistelrode

Datum ontvangst: 30-09-2020

 

Het oprichten van appartementen (wijziging op eerder verleende vergunning)

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze