Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 254790Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Menzel 67, 5388 SX te Nistelrode

Datum ontvangst: 30-09-2020

 

Het realiseren van een educatieruimte t.b.v. het project "zicht op wijst Menzel"

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze