Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 254784Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Van Uden-erf 2, 5384 TR te Heesch

Datum ontvangst: 30-09-2020

 

Het plaatsen van een erfafscheiding en 2e inrit

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 7 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze