Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 254630Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen - Dorpstraat 15 Gassel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het plaatsen van zonnepanelen (zaaknr.: Z/20/264418)

Locatie: Dorpstraat 15, 5438 AL Gassel

Datum ontvangen: 30 september 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277